Interview / Röportaj : Tasarım 273

  Kendinizi konumlandırdığınız noktalardan biri ‘disiplinlerarası çalışma’; aslında bunu çalışmalarınızda da görüyoruz. Bu durum farklı disiplinlerden insanlarla çalışmayı da beraberinde getiriyor; aynı dili konuşabilme, iletişim kurabilmeyi nasıl başarıyorsunuz? Tasarımı görsel iletişim dili olarak ele alırsak şayet, tasarım felsefesini öğrenmeye başlamış bir kişi için farklı disiplinden farklı insanlarla ortak çalışmanın içerisinde …