Interview / Röportaj : Tasarım 273

  Kendinizi konumlandırdığınız noktalardan biri ‘disiplinlerarası çalışma’; aslında bunu çalışmalarınızda da görüyoruz. Bu durum farklı disiplinlerden insanlarla çalışmayı da beraberinde getiriyor; aynı dili konuşabilme, iletişim kurabilmeyi nasıl başarıyorsunuz? Tasarımı görsel iletişim dili olarak ele alırsak şayet, tasarım felsefesini öğrenmeye başlamış bir kişi için farklı disiplinden farklı insanlarla ortak çalışmanın içerisinde …

Design Workshop for Startups

  Design workshop for Startup in ITUSEED İstanbul/Turkey – 30.10.2016 We made an another design workshop with winners of The Bing Bang | Start-Up Challenge 2016, in order to talk and discuss about industrial design and show the importance of design for their companies. What is the Big Bang? “The …